Tagged: ideolojik hayat

KİBİRLİ İNSAN 0

İdeolojik Kibir

İdeoloji sahibi olan insanları bir özelliğidir; kendi varlığını davasıyla, kutsiyet atfettiği değerlerle bütünleştirmek. İdeolojik ajitasyonun en büyük kutsiyet yaratma aracıdır bu husus. “Ben öleceğim bütün ezilen halklar doğacak”,...